Gacetilla de Prensa

Silvia Seperack, directora de la oficina comercial del Perú en Argentina